Check voor de periode van 17/7 tot 3/9 het vakantie rooster

Blauw – Karin

Geel – Do

Roze – Karolien

Yolande – Maandag